PagedControl Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy PagedControl.Creates a new instance of the PagedControl class. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 PagedControl();
protected PagedControl ();
Protected Sub New ()

Dotyczy

Zobacz też