Panel.AddLinkedForms(IList) Metoda

Definicja

Dodaje zestaw formularzy zawierających linki do określonej kontrolki do podanej listy.Adds the set of forms that contains links to the specified control to the provided list. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 override void AddLinkedForms(System::Collections::IList ^ linkedForms);
public override void AddLinkedForms (System.Collections.IList linkedForms);
override this.AddLinkedForms : System.Collections.IList -> unit
Public Overrides Sub AddLinkedForms (linkedForms As IList)

Parametry

linkedForms
IList

Zestaw formularzy, które zawierają linki do określonej kontrolki.The set of forms that contain links to the specified control.

Dotyczy

Zobacz też