OutputCacheParameters Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OutputCacheParameters.Initializes a new instance of the OutputCacheParameters class.

public:
 OutputCacheParameters();
public OutputCacheParameters ();
Public Sub New ()

Dotyczy