Page.UpdateModel Metoda

Definicja

Aktualizuje określone wystąpienie modelu przy użyciu wartości z dostawcy wartości.Updates the specified model instance using values from a value provider.

Przeciążenia

UpdateModel<TModel>(TModel)

Aktualizuje określone wystąpienie modelu przy użyciu wartości z formantu powiązanego z danymi.Updates the specified model instance using values from the data-bound control.

UpdateModel<TModel>(TModel, IValueProvider)

Aktualizuje określone wystąpienie modelu przy użyciu wartości z określonego dostawcy wartości.Updates the specified model instance using values from a specified value provider.

Uwagi

Aby zapoznać się z serią samouczków na temat używania powiązania modelu z formularzami sieci Web, zobacz powiązanie modelu i formularze sieci Web.For a tutorial series on using model binding with Web Forms, see Model Binding and Web Forms.

UpdateModel<TModel>(TModel)

Aktualizuje określone wystąpienie modelu przy użyciu wartości z formantu powiązanego z danymi.Updates the specified model instance using values from the data-bound control.

public:
generic <typename TModel>
 where TModel : class virtual void UpdateModel(TModel model);
public virtual void UpdateModel<TModel> (TModel model) where TModel : class;
abstract member UpdateModel : 'Model -> unit (requires 'Model : null)
override this.UpdateModel : 'Model -> unit (requires 'Model : null)
Public Overridable Sub UpdateModel(Of TModel As Class) (model As TModel)

Parametry typu

TModel

Typ modelu.The type of the model.

Parametry

model
TModel

Model.The model.

Uwagi

Tę metodę należy wywoływać tylko z metody, która jest określona przez kontrolkę powiązaną z danymi UpdateMethod lub InsertMethod Właściwość.This method should only be called from a method that is specified by a data-bound control's UpdateMethod or InsertMethod property.

Aby zapoznać się z serią samouczków na temat używania powiązania modelu z formularzami sieci Web, zobacz powiązanie modelu i formularze sieci Web.For a tutorial series on using model binding with Web Forms, see Model Binding and Web Forms.

UpdateModel<TModel>(TModel, IValueProvider)

Aktualizuje określone wystąpienie modelu przy użyciu wartości z określonego dostawcy wartości.Updates the specified model instance using values from a specified value provider.

public:
generic <typename TModel>
 where TModel : class virtual void UpdateModel(TModel model, System::Web::ModelBinding::IValueProvider ^ valueProvider);
public virtual void UpdateModel<TModel> (TModel model, System.Web.ModelBinding.IValueProvider valueProvider) where TModel : class;
abstract member UpdateModel : 'Model * System.Web.ModelBinding.IValueProvider -> unit (requires 'Model : null)
override this.UpdateModel : 'Model * System.Web.ModelBinding.IValueProvider -> unit (requires 'Model : null)
Public Overridable Sub UpdateModel(Of TModel As Class) (model As TModel, valueProvider As IValueProvider)

Parametry typu

TModel

Typ modelu.The type of the model.

Parametry

model
TModel

Model.The model.

valueProvider
IValueProvider

Dostawca wartości.The value provider.

Uwagi

Aby zapoznać się z serią samouczków na temat używania powiązania modelu z formularzami sieci Web, zobacz powiązanie modelu i formularze sieci Web.For a tutorial series on using model binding with Web Forms, see Model Binding and Web Forms.

Dotyczy