PropertyEntry.DeclaringType Właściwość

Definicja

Pobiera typ klasy, która deklaruje ten element członkowski.Gets the type of the class that declares this member.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property Type ^ DeclaringType { Type ^ get(); };
public Type DeclaringType { get; }
member this.DeclaringType : Type
Public ReadOnly Property DeclaringType As Type

Wartość właściwości

Type

TypeKtóry deklaruje ten element członkowski.The Type that declares this member.

Dotyczy