ScriptManager.ResolveCompositeScriptReference Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy skrypt złożony jest zarejestrowany w ScriptManager kontrolce.Occurs when a composite script is registered with the ScriptManager control.

public:
 event EventHandler<System::Web::UI::CompositeScriptReferenceEventArgs ^> ^ ResolveCompositeScriptReference;
public event EventHandler<System.Web.UI.CompositeScriptReferenceEventArgs> ResolveCompositeScriptReference;
member this.ResolveCompositeScriptReference : EventHandler<System.Web.UI.CompositeScriptReferenceEventArgs> 
Public Custom Event ResolveCompositeScriptReference As EventHandler(Of CompositeScriptReferenceEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<CompositeScriptReferenceEventArgs>

Dotyczy