TemplateBuilder.BuildObject Metoda

Definicja

Używane w czasie projektowania do kompilowania szablonu i jego formantów podrzędnych.Used during design time to build the template and its child controls.

public:
 override System::Object ^ BuildObject();
public override object BuildObject ();
override this.BuildObject : unit -> obj
Public Overrides Function BuildObject () As Object

Zwraca

Odwołanie do wystąpienia klasy TemplateBuilder.A reference to the instance of the TemplateBuilder class.

Dotyczy