VerificationAttribute.VerificationReportLevel Właściwość

Definicja

Pobiera VerificationReportLevel wartość wyliczenia wskazującą, w jaki sposób jest używany punkt kontrolny dostępności.Gets a VerificationReportLevel enumeration value indicating how the accessibility checkpoint is used.

public:
 property System::Web::UI::VerificationReportLevel VerificationReportLevel { System::Web::UI::VerificationReportLevel get(); };
public System.Web.UI.VerificationReportLevel VerificationReportLevel { get; }
member this.VerificationReportLevel : System.Web.UI.VerificationReportLevel
Public ReadOnly Property VerificationReportLevel As VerificationReportLevel

Wartość właściwości

VerificationReportLevel

Jedna z VerificationReportLevel wartości wyliczenia.One of the VerificationReportLevel enumeration values.

Uwagi

VerificationReportLevelWłaściwość jest ustawiana, gdy VerificationAttribute wystąpienie jest tworzone i jest wymagane.The VerificationReportLevel property is set when the VerificationAttribute instance is created and is required.

Dotyczy

Zobacz też