CreatingModelDataSourceEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje CreatingModelDataSource zdarzenia i CreatingModelDataSource .Represents the method that handles the CreatingModelDataSource and CreatingModelDataSource events.

public delegate void CreatingModelDataSourceEventHandler(System::Object ^ sender, CreatingModelDataSourceEventArgs ^ e);
public delegate void CreatingModelDataSourceEventHandler(object sender, CreatingModelDataSourceEventArgs e);
type CreatingModelDataSourceEventHandler = delegate of obj * CreatingModelDataSourceEventArgs -> unit
Public Delegate Sub CreatingModelDataSourceEventHandler(sender As Object, e As CreatingModelDataSourceEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
CreatingModelDataSourceEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Dziedziczenie
CreatingModelDataSourceEventHandler

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy