ImageAlign Wyliczenie

Definicja

Określa wyrównanie obrazu w odniesieniu do tekstu strony sieci Web.Specifies the alignment of an image in relation to the text of a Web page.

public enum class ImageAlign
public enum ImageAlign
type ImageAlign = 
Public Enum ImageAlign
Dziedziczenie
ImageAlign

Pola

AbsBottom 7

Dolna krawędź obrazu jest wyrównywana z dolną krawędzią największego elementu w tym samym wierszu.The lower edge of the image is aligned with the lower edge of the largest element on the same line.

AbsMiddle 8

Środek obrazu jest wyrównany do środka największego elementu w tym samym wierszu.The middle of the image is aligned with the middle of the largest element on the same line.

Baseline 3

Dolna krawędź obrazu jest wyrównywana z dolną krawędzią pierwszego wiersza tekstu.The lower edge of the image is aligned with the lower edge of the first line of text.

Bottom 6

Dolna krawędź obrazu jest wyrównywana z dolną krawędzią pierwszego wiersza tekstu.The lower edge of the image is aligned with the lower edge of the first line of text.

Left 1

Obraz jest wyrównany do lewej krawędzi strony sieci Web z zawijaniem tekstu po prawej stronie.The image is aligned on the left edge of the Web page with text wrapping on the right.

Middle 5

Środek obrazu jest wyrównany do dolnej krawędzi pierwszego wiersza tekstu.The middle of the image is aligned with the lower edge of the first line of text.

NotSet 0

Wyrównanie nie zostało ustawione.The alignment is not set.

Right 2

Obraz jest wyrównany do prawej krawędzi strony sieci Web z zawijaniem tekstu po lewej stronie.The image is aligned on the right edge of the Web page with text wrapping on the left.

TextTop 9

Górna krawędź obrazu jest wyrównana z górną krawędzią najwyższego tekstu w tym samym wierszu.The upper edge of the image is aligned with the upper edge of the highest text on the same line.

Top 4

Górna krawędź obrazu jest wyrównana z górną krawędzią najwyższego elementu w tym samym wierszu.The upper edge of the image is aligned with the upper edge of the highest element on the same line.

Uwagi

ImageAlignWyliczenie reprezentuje opcje wyrównania obrazu względem tekstu strony sieci Web.The ImageAlign enumeration represents the alignment options for an image relative to the text of a Web page.

Dotyczy

Zobacz też