ParsingCulture Wyliczenie

Definicja

Określa informacje o kulturze, które mają być używane, gdy wartości ciągów są konwertowane na typy.Specifies the culture information to use when string values are converted to types.

public enum class ParsingCulture
public enum ParsingCulture
type ParsingCulture = 
Public Enum ParsingCulture
Dziedziczenie
ParsingCulture

Pola

Current 1

Określa InvariantCulture opcję.Specifies the InvariantCulture option.

Invariant 0

Określa CurrentCulture opcję.Specifies the CurrentCulture option.

Dotyczy