PlaceHolder Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy PlaceHolder.Initializes a new instance of the PlaceHolder class.

public:
 PlaceHolder();
public PlaceHolder ();
Public Sub New ()

Dotyczy

Zobacz też