Repeater.CallingDataMethods Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy metody danych są wywoływane.Occurs when data methods are being called.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::CallingDataMethodsEventHandler ^ CallingDataMethods;
public event System.Web.UI.WebControls.CallingDataMethodsEventHandler CallingDataMethods;
member this.CallingDataMethods : System.Web.UI.WebControls.CallingDataMethodsEventHandler 
Public Custom Event CallingDataMethods As CallingDataMethodsEventHandler 

Typ zdarzenia

CallingDataMethodsEventHandler

Uwagi

Celem tego zdarzenia jest możliwość określenia, że metody danych, które mają być wywoływane, znajdują się na innym obiekcie niż Page obiekt.The purpose of this event is to give you an opportunity to specify that the data methods to be called are on a different object than the Page object.

Dotyczy