TextAlign Wyliczenie

Definicja

Określa, czy tekst skojarzony z polem wyboru lub kontrolką przycisku radiowego pojawia się po lewej stronie lub z prawej strony kontrolki.Specifies whether the text associated with a check box or radio button control appears to the left or to the right of the control.

public enum class TextAlign
public enum TextAlign
type TextAlign = 
Public Enum TextAlign
Dziedziczenie
TextAlign

Pola

Left 1

Tekst skojarzony z polem wyboru lub kontrolką przycisku radiowego pojawia się po lewej stronie kontrolki.Text associated with a check box or radio button control appears to the left of the control.

Right 2

Tekst skojarzony z polem wyboru lub kontrolką przycisku radiowego pojawia się po prawej stronie kontrolki.Text associated with a check box or radio button control appears to the right of the control.

Uwagi

TextAlignWyliczenie reprezentuje różne opcje wyrównania tekstu dla kontrolek pole wyboru i przycisk radiowy.The TextAlign enumeration represents the different text alignment options for check box and radio button controls.

Dotyczy

Zobacz też