WizardStepBase.Wizard Właściwość

Definicja

Pobiera Wizard formant, który jest elementem nadrzędnym obiektu pochodnego WizardStepBase .Gets the Wizard control that is the parent of the object derived from WizardStepBase.

public:
 property System::Web::UI::WebControls::Wizard ^ Wizard { System::Web::UI::WebControls::Wizard ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.WebControls.Wizard Wizard { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Wizard : System.Web.UI.WebControls.Wizard
Public ReadOnly Property Wizard As Wizard

Wartość właściwości

Wizard

WizardFormant, który jest elementem nadrzędnym obiektu pochodnego WizardStepBase .The Wizard control that is the parent of the object derived from WizardStepBase.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też