AnnotationService.CreateTextStickyNoteCommand Pole

Definicja

Reprezentuje polecenie w celu utworzenia adnotacji tekstowej w bieżącym zaznaczeniu.Represents the command to create a text-note annotation on the current selection.

public: static initonly System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ CreateTextStickyNoteCommand;
public static readonly System.Windows.Input.RoutedUICommand CreateTextStickyNoteCommand;
 staticval mutable CreateTextStickyNoteCommand : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly CreateTextStickyNoteCommand As RoutedUICommand 

Wartość pola

RoutedUICommand

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak kierowane polecenia są przypisane do elementów menu w języku XAML.The following example shows how routed commands are assigned to menu items in XAML.

<DocumentViewer.ContextMenu>
 <ContextMenu>
  <MenuItem Command="ApplicationCommands.Copy" />
  <Separator />
  <!-- Add a Highlight annotation to a user selection. -->
  <MenuItem Command="ann:AnnotationService.CreateHighlightCommand"
       Header="Add Highlight" />
  <!-- Add a Text Note annotation to a user selection. -->
  <MenuItem Command="ann:AnnotationService.CreateTextStickyNoteCommand"
       Header="Add Text Note" />
  <!-- Add an Ink Note annotation to a user selection. -->
  <MenuItem Command="ann:AnnotationService.CreateInkStickyNoteCommand"
       Header="Add Ink Note" />
  <Separator />
  <!-- Remove Highlights from a user selection. -->
  <MenuItem Command="ann:AnnotationService.ClearHighlightsCommand"
       Header="Remove Highlights" />
  <!-- Remove Text Notes and Ink Notes from a user selection. -->
  <MenuItem Command="ann:AnnotationService.DeleteStickyNotesCommand"
       Header="Remove Notes" />
  <!-- Remove Highlights, Text Notes, Ink Notes from a selection. -->
  <MenuItem Command="ann:AnnotationService.DeleteAnnotationsCommand"
       Header="Remove Highlights &amp; Notes" />
 </ContextMenu>
</DocumentViewer.ContextMenu>

Dotyczy

Zobacz też