AnnotationService.GetService Metoda

Definicja

Zwraca AnnotationService skojarzoną z określonym dokumentem kontrolki wyświetlania.Returns the AnnotationService associated with a specified document viewing control.

Przeciążenia

GetService(FlowDocumentReader)

Zwraca AnnotationService skojarzenie skojarzone z określonym FlowDocumentReader .Returns the AnnotationService associated with a specified FlowDocumentReader.

GetService(FlowDocumentScrollViewer)

Zwraca AnnotationService skojarzenie skojarzone z określonym FlowDocumentScrollViewer .Returns the AnnotationService associated with a specified FlowDocumentScrollViewer.

GetService(DocumentViewerBase)

Zwraca AnnotationService wystąpienie skojarzone z określonym dokumentem kontrolki wyświetlania.Returns the AnnotationService instance associated with a specified document viewing control.

Uwagi

GetServiceMetoda może służyć do zwracania AnnotationService skojarzonych z następującymi kontrolkami wyświetlania dokumentu:The GetService method can be used to return the AnnotationService associated with the following document viewing controls:

Kontrolka przeglądarki skojarzona z usługą adnotacji jest określona w parametrze AnnotationService konstruktora.The viewer control associated with the annotation service is specified in the parameter to the AnnotationService constructor.

GetService(FlowDocumentReader)

Zwraca AnnotationService skojarzenie skojarzone z określonym FlowDocumentReader .Returns the AnnotationService associated with a specified FlowDocumentReader.

public:
 static System::Windows::Annotations::AnnotationService ^ GetService(System::Windows::Controls::FlowDocumentReader ^ reader);
public static System.Windows.Annotations.AnnotationService GetService (System.Windows.Controls.FlowDocumentReader reader);
static member GetService : System.Windows.Controls.FlowDocumentReader -> System.Windows.Annotations.AnnotationService
Public Shared Function GetService (reader As FlowDocumentReader) As AnnotationService

Parametry

reader
FlowDocumentReader

Formant czytnika dokumentu, dla którego ma zostać zwrócone AnnotationService wystąpienie.The document reader control to return the AnnotationService instance for.

Zwraca

AnnotationService

AnnotationServiceSkojarzona z daną kontrolką czytelnika dokumentu; lub null Jeśli określony czytnik dokumentu ma wartość nie AnnotationService .The AnnotationService associated with the given document reader control; or null if the specified document reader has no AnnotationService.

Wyjątki

reader to null.reader is null.

Uwagi

GetServiceMetoda może służyć do zwracania AnnotationService skojarzonych z następującymi kontrolkami wyświetlania dokumentu:The GetService method can be used to return the AnnotationService associated with the following document viewing controls:

Kontrolka przeglądarki skojarzona z usługą adnotacji jest określona w parametrze AnnotationService konstruktora.The viewer control associated with the annotation service is specified in the parameter to the AnnotationService constructor.

Zobacz też

Dotyczy

GetService(FlowDocumentScrollViewer)

Zwraca AnnotationService skojarzenie skojarzone z określonym FlowDocumentScrollViewer .Returns the AnnotationService associated with a specified FlowDocumentScrollViewer.

public:
 static System::Windows::Annotations::AnnotationService ^ GetService(System::Windows::Controls::FlowDocumentScrollViewer ^ viewer);
public static System.Windows.Annotations.AnnotationService GetService (System.Windows.Controls.FlowDocumentScrollViewer viewer);
static member GetService : System.Windows.Controls.FlowDocumentScrollViewer -> System.Windows.Annotations.AnnotationService
Public Shared Function GetService (viewer As FlowDocumentScrollViewer) As AnnotationService

Parametry

viewer
FlowDocumentScrollViewer

Formant podglądu dokumentów, dla którego ma zostać zwrócone AnnotationService wystąpienie.The document viewer control to return the AnnotationService instance for.

Zwraca

AnnotationService

AnnotationServiceSkojarzona z daną kontrolką podglądu dokumentów lub null Jeśli określona kontrolka Viewer nie ma AnnotationService .The AnnotationService associated with the given document viewer control; or null if the specified viewer control has no AnnotationService.

Wyjątki

viewer to null.viewer is null.

Uwagi

GetServiceMetoda może służyć do zwracania AnnotationService skojarzonych z następującymi kontrolkami wyświetlania dokumentu:The GetService method can be used to return the AnnotationService associated with the following document viewing controls:

Kontrolka przeglądarki skojarzona z usługą adnotacji jest określona w parametrze AnnotationService konstruktora.The viewer control associated with the annotation service is specified in the parameter to the AnnotationService constructor.

Zobacz też

Dotyczy

GetService(DocumentViewerBase)

Zwraca AnnotationService wystąpienie skojarzone z określonym dokumentem kontrolki wyświetlania.Returns the AnnotationService instance associated with a specified document viewing control.

public:
 static System::Windows::Annotations::AnnotationService ^ GetService(System::Windows::Controls::Primitives::DocumentViewerBase ^ viewer);
public static System.Windows.Annotations.AnnotationService GetService (System.Windows.Controls.Primitives.DocumentViewerBase viewer);
static member GetService : System.Windows.Controls.Primitives.DocumentViewerBase -> System.Windows.Annotations.AnnotationService
Public Shared Function GetService (viewer As DocumentViewerBase) As AnnotationService

Parametry

viewer
DocumentViewerBase

Formant wyświetlania dokumentu, dla którego ma zostać zwrócone AnnotationService wystąpienie.The document viewing control to return the AnnotationService instance for.

Zwraca

AnnotationService

AnnotationServiceSkojarzone z danym dokumentem kontrolnym, lub null Jeśli określony formant wyświetlania dokumentu nie ma AnnotationService .The AnnotationService associated with the given document viewing control; or null if the specified document viewing control has no AnnotationService.

Wyjątki

viewer to null.viewer is null.

Uwagi

GetServiceMetoda może służyć do zwracania AnnotationService skojarzonych z następującymi kontrolkami wyświetlania dokumentu:The GetService method can be used to return the AnnotationService associated with the following document viewing controls:

Kontrolka przeglądarki skojarzona z usługą adnotacji jest określona w parametrze AnnotationService konstruktora.The viewer control associated with the annotation service is specified in the parameter to the AnnotationService constructor.

Zobacz też

Dotyczy