AutomationProperties.AutomationId Właściwość dołączona

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg, który jednoznacznie identyfikuje określony element.Gets or set the string that uniquely identifies the specified element.

see GetAutomationId, and SetAutomationId
see GetAutomationId, and SetAutomationId
see GetAutomationId, and SetAutomationId

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field AutomationIdProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy