AutomationProperties.SizeOfSet Właściwość dołączona

Definicja

Pobiera lub ustawia liczbę elementów automatyzacji w grupie lub w zestawie, które są uważane za równorzędne.Gets or sets the count of automation elements in a group or set that are considered to be siblings.

see GetSizeOfSet, and SetSizeOfSet
see GetSizeOfSet, and SetSizeOfSet
see GetSizeOfSet, and SetSizeOfSet

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field SizeOfSetProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy