AutomationPeer.GetPeerFromPoint(Point) Metoda

Definicja

Pobiera AutomationPeer od określonego punktu.Gets an AutomationPeer from the specified point.

public:
 System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^ GetPeerFromPoint(System::Windows::Point point);
public System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer GetPeerFromPoint (System.Windows.Point point);
member this.GetPeerFromPoint : System.Windows.Point -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
Public Function GetPeerFromPoint (point As Point) As AutomationPeer

Parametry

point
Point

Pozycja na ekranie, z której ma zostać uzyskana wartość AutomationPeer .The position on the screen to get the AutomationPeer from.

Zwraca

AutomationPeer

W AutomationPeer określonym punkcie.The AutomationPeer at the specified point.

Dotyczy