AutomationPeer.GetSizeOfSetCore Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zapewnia automatyzację interfejsu użytkownika z rozmiarem grupy lub zestawem, do którego należy ten element.When overridden in a derived class, provides UI Automation with the size of the group or set that this element belongs to.

protected:
 virtual int GetSizeOfSetCore();
protected virtual int GetSizeOfSetCore ();
abstract member GetSizeOfSetCore : unit -> int
override this.GetSizeOfSetCore : unit -> int
Protected Overridable Function GetSizeOfSetCore () As Integer

Zwraca

Int32

Wartość całkowita opisująca rozmiar grupy lub zestawu, do którego należy ten element.An integer value that describes the size of the group or set that this element belongs to.

Dotyczy