RibbonContextMenuAutomationPeer.GetAutomationControlTypeCore Metoda

Definicja

Pobiera typ kontrolki RibbonContextMenu , która jest skojarzona z tym elementem RibbonContextMenuAutomationPeer .Gets the control type for the RibbonContextMenu that is associated with this RibbonContextMenuAutomationPeer. Ta metoda jest wywoływana przez GetAutomationControlType() .This method is called by GetAutomationControlType().

protected:
 override System::Windows::Automation::Peers::AutomationControlType GetAutomationControlTypeCore();
protected override System.Windows.Automation.Peers.AutomationControlType GetAutomationControlTypeCore ();
override this.GetAutomationControlTypeCore : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationControlType
Protected Overrides Function GetAutomationControlTypeCore () As AutomationControlType

Zwraca

AutomationControlType

MenuWartość wyliczenia.The Menu enumeration value.

Dotyczy