TogglePattern.TogglePatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości TogglePattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a TogglePattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class TogglePattern::TogglePatternInformation
public struct TogglePattern.TogglePatternInformation
type TogglePattern.TogglePatternInformation = struct
Public Structure TogglePattern.TogglePatternInformation
Dziedziczenie
TogglePattern.TogglePatternInformation

Właściwości

ToggleState

Pobiera stan AutomationElementprzełącznika.Retrieves the toggle state of the AutomationElement.

Dotyczy

Zobacz też