TransformPattern.TransformPatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości TransformPattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a TransformPattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class TransformPattern::TransformPatternInformation
public struct TransformPattern.TransformPatternInformation
type TransformPattern.TransformPatternInformation = struct
Public Structure TransformPattern.TransformPatternInformation
Dziedziczenie
TransformPattern.TransformPatternInformation

Właściwości

CanMove

Pobiera wartość określającą, czy Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation element może być przeniesiony.Gets a value that specifies whether the Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation element can be moved.

CanResize

Pobiera wartość określającą, czy Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation można zmienić rozmiar elementu.Gets a value that specifies whether the Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation element can be resized.

CanRotate

Pobiera wartość określającą, czy Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation element może być obrócony.Gets a value that specifies whether the Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation element can be rotated.

Dotyczy

Zobacz też