ContentElement.AllowDropProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności AllowDrop.Identifies the AllowDrop dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ AllowDropProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty AllowDropProperty;
 staticval mutable AllowDropProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly AllowDropProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy