ContentElement.GotTouchCaptureEvent Pole

Definicja

Identyfikuje GotTouchCapture zdarzenie kierowane.Identifies the GotTouchCapture routed event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ GotTouchCaptureEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent GotTouchCaptureEvent;
 staticval mutable GotTouchCaptureEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly GotTouchCaptureEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Dotyczy