ContentElement.IsMouseCaptureWithinChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość IsMouseCaptureWithinProperty zmieni się w tym elemencie.Occurs when the value of the IsMouseCaptureWithinProperty changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsMouseCaptureWithinChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsMouseCaptureWithinChanged;
member this.IsMouseCaptureWithinChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsMouseCaptureWithinChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Uwagi

Ten element członkowski jest zdarzeniem CLRCLR, a nie zdarzeniem kierowanym.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Dotyczy