ContentElement.TouchesCaptured Właściwość

Definicja

Pobiera wszystkie urządzenia Touch, które są przechwytywane do tego elementu.Gets all touch devices that are captured to this element.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ TouchesCaptured { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Input.TouchDevice> TouchesCaptured { get; }
member this.TouchesCaptured : seq<System.Windows.Input.TouchDevice>
Public ReadOnly Property TouchesCaptured As IEnumerable(Of TouchDevice)

Wartość właściwości

IEnumerable<TouchDevice>

Wyliczenie TouchDevice obiektów, które są przechwytywane do tego elementu.An enumeration of TouchDevice objects that are captured to this element.

Dotyczy