ContentElement.TouchesCapturedWithin Właściwość

Definicja

Pobiera wszystkie urządzenia Touch, które są przechwytywane do tego elementu lub wszelkich elementów podrzędnych w jego drzewie wizualnym.Gets all touch devices that are captured to this element or any child elements in its visual tree.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ TouchesCapturedWithin { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Input.TouchDevice> TouchesCapturedWithin { get; }
member this.TouchesCapturedWithin : seq<System.Windows.Input.TouchDevice>
Public ReadOnly Property TouchesCapturedWithin As IEnumerable(Of TouchDevice)

Wartość właściwości

Wyliczenie TouchDevice obiektów, które są przechwytywane do tego elementu lub wszelkich elementów podrzędnych w jego drzewie wizualnym.An enumeration of TouchDevice objects that are captured to this element or any child elements in its visual tree.

Dotyczy