DataGrid.InitializingNewItem Zdarzenie

Definicja

Występuje po utworzeniu nowego elementu.Occurs when a new item is created.

public:
 event System::Windows::Controls::InitializingNewItemEventHandler ^ InitializingNewItem;
public event System.Windows.Controls.InitializingNewItemEventHandler InitializingNewItem;
member this.InitializingNewItem : System.Windows.Controls.InitializingNewItemEventHandler 
Public Custom Event InitializingNewItem As InitializingNewItemEventHandler 
Public Event InitializingNewItem As InitializingNewItemEventHandler 

Typ zdarzenia

InitializingNewItemEventHandler

Uwagi

To zdarzenie umożliwia programowi obsługi zdarzeń zainicjowanie nowego elementu przy użyciu niestandardowych wartości domyślnych.This event enables event handler to initialize the new item with custom default values.

Dotyczy