DataGridColumn.CopyingCellClipboardContent Zdarzenie

Definicja

Występuje po przygotowaniu zawartości Schowka komórki.Occurs after the cell clipboard content is prepared.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Controls::DataGridCellClipboardEventArgs ^> ^ CopyingCellClipboardContent;
public event EventHandler<System.Windows.Controls.DataGridCellClipboardEventArgs> CopyingCellClipboardContent;
member this.CopyingCellClipboardContent : EventHandler<System.Windows.Controls.DataGridCellClipboardEventArgs> 
Public Custom Event CopyingCellClipboardContent As EventHandler(Of DataGridCellClipboardEventArgs) 
Public Event CopyingCellClipboardContent As EventHandler(Of DataGridCellClipboardEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<DataGridCellClipboardEventArgs>

Uwagi

Programy obsługi zdarzeń mogą modyfikować zawartość komórki przed jej zapisaniem w Schowku.Event handlers can modify the cell content before it gets stored on the clipboard.

Dotyczy