DataGridHeadersVisibility Wyliczenie

Definicja

Definiuje stałe, które określają widoczność nagłówków wierszy i kolumn w DataGrid .Defines constants that specify the visibility of row and column headers in a DataGrid.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class DataGridHeadersVisibility
[System.Flags]
public enum DataGridHeadersVisibility
[<System.Flags>]
type DataGridHeadersVisibility = 
Public Enum DataGridHeadersVisibility
Dziedziczenie
DataGridHeadersVisibility
Atrybuty

Pola

All 3

Wszystkie nagłówki wierszy i kolumn są widoczne.Both row and column headers are visible.

Column 1

Widoczne są tylko nagłówki kolumn.Only column headers are visible.

None 0

Żadne nagłówki nie są widoczne.No headers are visible.

Row 2

Widoczne są tylko nagłówki wierszy.Only row headers are visible.

Uwagi

To wyliczenie jest używane przez HeadersVisibility Właściwość.This enumeration is used by the HeadersVisibility property.

Styl nagłówków jest określany przez RowHeaderStyle ColumnHeaderStyle właściwości i.The style of the headers is determined by the RowHeaderStyle and ColumnHeaderStyle properties.

Dotyczy

Zobacz też