DataGridLength.Auto Właściwość

Definicja

DataGridLength Pobiera strukturę reprezentującą standardowy tryb automatycznej zmiany rozmiarów.Gets a DataGridLength structure that represents the standard automatic sizing mode.

public:
 static property System::Windows::Controls::DataGridLength Auto { System::Windows::Controls::DataGridLength get(); };
public static System.Windows.Controls.DataGridLength Auto { get; }
member this.Auto : System.Windows.Controls.DataGridLength
Public Shared ReadOnly Property Auto As DataGridLength

Wartość właściwości

DataGridLength Struktura, która reprezentuje standardowy tryb automatycznej zmiany rozmiarów.A DataGridLength structure that represents the standard automatic sizing mode.

Uwagi

Standardowe rozmiary DataGrid trybu automatycznej zmiany rozmiaru kolumn w oparciu o zawartość obydwu komórek i nagłówków kolumn.The standard automatic sizing mode sizes DataGrid columns based on the contents of both cells and column headers.

Dotyczy