DataGridLength.Inequality(DataGridLength, DataGridLength) Operator

Definicja

Porównuje DataGridLength dwie struktury, aby określić, czy nie są równe.Compares two DataGridLength structures to determine whether they are not equal.

public:
 static bool operator !=(System::Windows::Controls::DataGridLength gl1, System::Windows::Controls::DataGridLength gl2);
public static bool operator != (System.Windows.Controls.DataGridLength gl1, System.Windows.Controls.DataGridLength gl2);
static member op_Inequality : System.Windows.Controls.DataGridLength * System.Windows.Controls.DataGridLength -> bool
Public Shared Operator != (gl1 As DataGridLength, gl2 As DataGridLength) As Boolean

Parametry

gl1
DataGridLength

Pierwsze DataGridLength wystąpienie do porównania.The first DataGridLength instance to compare.

gl2
DataGridLength

Drugie DataGridLength wystąpienie do porównania.The second DataGridLength instance to compare.

Zwraca

trueJeśli dwa DataGridLength wystąpienia nie mają tej samej wartości lub trybu zmiany, falsew przeciwnym razie.true if the two DataGridLength instances do not have the same value or sizing mode; otherwise, false.

Dotyczy