DataGridLength.SizeToHeader Właściwość

Definicja

DataGridLength Pobiera strukturę reprezentującą tryb automatycznej zmiany rozmiarów oparty na nagłówku.Gets a DataGridLength structure that represents the header-based automatic sizing mode.

public:
 static property System::Windows::Controls::DataGridLength SizeToHeader { System::Windows::Controls::DataGridLength get(); };
public static System.Windows.Controls.DataGridLength SizeToHeader { get; }
member this.SizeToHeader : System.Windows.Controls.DataGridLength
Public Shared ReadOnly Property SizeToHeader As DataGridLength

Wartość właściwości

DataGridLength Struktura, która reprezentuje tryb automatycznej zmiany rozmiarów oparty na nagłówku.A DataGridLength structure that represents the header-based automatic sizing mode.

Uwagi

Tryb automatycznej zmiany rozmiaru oparty na nagłówkach DataGrid kolumn na podstawie zawartości tylko nagłówków kolumn.The header-based automatic sizing mode sizes DataGrid columns based on the contents of column headers only.

Dotyczy