DataGridLength.UnitType Właściwość

Definicja

Pobiera typ, który jest używany do określenia, jak rozmiar elementu jest obliczany.Gets the type that is used to determine how the size of the element is calculated.

public:
 property System::Windows::Controls::DataGridLengthUnitType UnitType { System::Windows::Controls::DataGridLengthUnitType get(); };
public System.Windows.Controls.DataGridLengthUnitType UnitType { get; }
member this.UnitType : System.Windows.Controls.DataGridLengthUnitType
Public ReadOnly Property UnitType As DataGridLengthUnitType

Wartość właściwości

Typ, który reprezentuje sposób ustalania rozmiaru.A type that represents how size is determined.

Dotyczy