DataGridLength.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość bezwzględną liczby DataGridLength pikseli (w pikselach).Gets the absolute value of the DataGridLength in pixels.

public:
 property double Value { double get(); };
public double Value { get; }
member this.Value : double
Public ReadOnly Property Value As Double

Wartość właściwości

Wartość DataGridLength bezwzględna w pikselach lub 1,0, UnitType Jeśli właściwość jest ustawiona na Auto.The absolute value of the DataGridLength in pixels, or 1.0 if the UnitType property is set to Auto.

Dotyczy