DataGridLengthUnitType Wyliczenie

Definicja

Definiuje stałe, które określają sposób ustalania DataGrid rozmiaru elementów.Defines constants that specify how elements in a DataGrid are sized.

public enum class DataGridLengthUnitType
public enum DataGridLengthUnitType
type DataGridLengthUnitType = 
Public Enum DataGridLengthUnitType
Dziedziczenie
DataGridLengthUnitType

Pola

Auto 0

Rozmiar jest określany na podstawie zawartości zarówno w komórkach, jak i w nagłówku kolumny.The size is based on the contents of both the cells and the column header.

Pixel 1

Rozmiar jest stałą wartością wyrażoną w pikselach.The size is a fixed value expressed in pixels.

SizeToCells 2

Rozmiar jest określany na podstawie zawartości komórek.The size is based on the contents of the cells.

SizeToHeader 3

Rozmiar jest określany na podstawie zawartości nagłówka kolumny.The size is based on the contents of the column header.

Star 4

Rozmiar jest ważoną ilością dostępnego miejsca.The size is a weighted proportion of available space.

Dotyczy