DataGridRowDetailsVisibilityMode Wyliczenie

Definicja

Definiuje stałe, które określają, kiedy DataGrid są wyświetlane szczegóły wiersza.Defines constants that specify when DataGrid row details are displayed.

public enum class DataGridRowDetailsVisibilityMode
public enum DataGridRowDetailsVisibilityMode
type DataGridRowDetailsVisibilityMode = 
Public Enum DataGridRowDetailsVisibilityMode
Dziedziczenie
DataGridRowDetailsVisibilityMode

Pola

Collapsed 0

Sekcja Szczegóły wiersza nie jest wyświetlana dla żadnych wierszy.The row details section is not displayed for any rows.

Visible 1

Sekcja Szczegóły wiersza jest wyświetlana dla wszystkich wierszy.The row details section is displayed for all rows.

VisibleWhenSelected 2

Sekcja Szczegóły wiersza jest wyświetlana tylko dla wybranych wierszy.The row details section is displayed only for selected rows.

Uwagi

To wyliczenie jest używane przez DataGrid.RowDetailsVisibilityMode Właściwość.This enumeration is used by the DataGrid.RowDetailsVisibilityMode property.

Dotyczy

Zobacz też