DataGridSelectionMode Wyliczenie

Definicja

Definiuje stałe, które określają, czy wybór pojedynczego lub wielu elementów jest obsługiwany przez DataGrid formant.Defines constants that specify whether single or multiple item selections are supported by a DataGrid control.

public enum class DataGridSelectionMode
public enum DataGridSelectionMode
type DataGridSelectionMode = 
Public Enum DataGridSelectionMode
Dziedziczenie
DataGridSelectionMode

Pola

Extended 1

Można wybrać wiele elementów w tym DataGrid samym czasie.Multiple items in the DataGrid can be selected at the same time.

Single 0

Można wybrać tylko jeden element w danej DataGrid chwili.Only one item in the DataGrid can be selected at a time.

Uwagi

DataGrid.SelectionModeWłaściwości i DataGrid.SelectionUnit wspólnie określają sposób, w jaki użytkownicy mogą wybierać elementy w DataGrid .The DataGrid.SelectionMode and DataGrid.SelectionUnit properties together determine how users can select items in a DataGrid. Na przykład, jeśli DataGrid.SelectionMode jest Single i DataGrid.SelectionUnit ma DataGridSelectionUnit.Cell , użytkownik może wybrać jedną komórkę na raz w DataGrid .For example, if the DataGrid.SelectionMode is Single and the DataGrid.SelectionUnit is DataGridSelectionUnit.Cell, the user can select one cell at a time in the DataGrid.

W obszarze Extended tryb zaznacz opcję wiele elementów, przytrzymując klawisz Shift, aby rozwinąć zaznaczenie z punktu zakotwiczenia lub klawisza Ctrl w celu wybrania poszczególnych elementów.In Extended mode, select multiple items by holding down the SHIFT key to extend the selection from an anchor point or the CTRL key to individually select additional items.

Dotyczy

Zobacz też