Image.DpiChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po DPI ekranu, w którym jest wyświetlany obraz zmiany.Occurs after the DPI of the screen on which the Image is displayed changes.

public:
 event System::Windows::DpiChangedEventHandler ^ DpiChanged;
public event System.Windows.DpiChangedEventHandler DpiChanged;
member this.DpiChanged : System.Windows.DpiChangedEventHandler 
Public Custom Event DpiChanged As DpiChangedEventHandler 

Typ zdarzenia

DpiChangedEventHandler

Dotyczy