Image.StretchProperty Pole

Definicja

Identyfikuje Stretch Właściwość zależności.Identifies the Stretch dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ StretchProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty StretchProperty;
 staticval mutable StretchProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly StretchProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy