InkCanvasStrokesReplacedEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia StrokesReplaced.Provides data for the StrokesReplaced event.

public ref class InkCanvasStrokesReplacedEventArgs : EventArgs
public class InkCanvasStrokesReplacedEventArgs : EventArgs
type InkCanvasStrokesReplacedEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class InkCanvasStrokesReplacedEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
InkCanvasStrokesReplacedEventArgs

Właściwości

NewStrokes

Pobiera nowe pociągnięcia InkCanvas .Gets the new strokes of the InkCanvas.

PreviousStrokes

Pobiera poprzednie pociągnięcia InkCanvas .Gets the previous strokes of the InkCanvas.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy