KeyTipService.ActivatingKeyTip Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy poradę dotyczącą klawiszy jest aktywowany.Occurs when the KeyTip is activated.

see AddActivatingKeyTipHandler, and RemoveActivatingKeyTipHandler
see AddActivatingKeyTipHandler, and RemoveActivatingKeyTipHandler
see AddActivatingKeyTipHandler, and RemoveActivatingKeyTipHandler

Dotyczy