KeyTipVerticalPlacement Wyliczenie

Definicja

Określa wartości pionowego rozmieszczenia poradę dotyczącą klawiszy względem jego celu umieszczenia.Specifies the values for the vertical placement of the KeyTip relative to its placement target.

public enum class KeyTipVerticalPlacement
public enum KeyTipVerticalPlacement
type KeyTipVerticalPlacement = 
Public Enum KeyTipVerticalPlacement
Dziedziczenie
KeyTipVerticalPlacement

Pola

KeyTipBottomAtTargetBottom 8

Dolna część poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównana do dolnej części elementu docelowego.The bottom of the KeyTip is aligned with the bottom of the target element.

KeyTipBottomAtTargetCenter 7

Dolna część poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównana do środka elementu docelowego.The bottom of the KeyTip is aligned with the center of the target element.

KeyTipBottomAtTargetTop 6

Dolna część poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównana do góry elementu docelowego.The bottom of the KeyTip is aligned with the top of the target element.

KeyTipCenterAtTargetBottom 5

Środek poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany do dołu elementu docelowego.The center of the KeyTip is aligned with the bottom of the target element.

KeyTipCenterAtTargetCenter 4

Środek poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany do środka elementu docelowego.The center of the KeyTip is aligned with the center of the target element.

KeyTipCenterAtTargetTop 3

Środek poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany do góry elementu docelowego.The center of the KeyTip is aligned with the top of the target element.

KeyTipTopAtTargetBottom 2

Góra poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany do dołu elementu docelowego.The top of the KeyTip is aligned with the bottom of the target element.

KeyTipTopAtTargetCenter 1

Góra poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany do środka elementu docelowego.The top of the KeyTip is aligned with the center of the target element.

KeyTipTopAtTargetTop 0

Góra poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany do góry elementu docelowego.The top of the KeyTip is aligned with the top of the target element.

Dotyczy