MenuItemRole Wyliczenie

Definicja

Definiuje różne role, które MenuItem mogą mieć.Defines the different roles that a MenuItem can have.

public enum class MenuItemRole
public enum MenuItemRole
type MenuItemRole = 
Public Enum MenuItemRole
Dziedziczenie
MenuItemRole

Pola

SubmenuHeader 3

Nagłówek podmenu.Header for a submenu.

SubmenuItem 2

Element menu w podmenu, które umożliwia wywoływanie poleceń.Menu item in a submenu that can invoke commands.

TopLevelHeader 1

Nagłówek dla menu najwyższego poziomu.Header for top-level menus.

TopLevelItem 0

Element menu najwyższego poziomu, który umożliwia wywoływanie poleceń.Top-level menu item that can invoke commands.

Dotyczy