PanningMode Wyliczenie

Definicja

Określa ScrollViewer , jak reaguje na manipulowanie.Specifies how ScrollViewer reacts to touch manipulation.

public enum class PanningMode
public enum PanningMode
type PanningMode = 
Public Enum PanningMode
Dziedziczenie
PanningMode

Pola

Both 3

ScrollViewerPrzewija w poziomie i w pionie.The ScrollViewer scrolls horizontally and vertically.

HorizontalFirst 4

ScrollViewerPrzewija, gdy użytkownik przesuwa palca w poziomie.The ScrollViewer scrolls when the user moves a finger horizontally first. Jeśli użytkownik przesunie się w pionie, ruch jest traktowany jako zdarzenia myszy.If the user moves the vertically first, the movement is treated as mouse events. Po ScrollViewer rozpoczęciu przewijania przewinięcie zostanie przesunięte w poziomie i w pionie.After the ScrollViewer begins to scroll, it will scroll horizontally and vertically.

HorizontalOnly 1

ScrollViewerPrzewija tylko w poziomie.The ScrollViewer scrolls horizontally only.

None 0

Nie ScrollViewer odpowiada na wprowadzanie dotykowe.The ScrollViewer does not respond to touch input.

VerticalFirst 5

ScrollViewerPrzewija, gdy użytkownik przesuwa palca w pionie.The ScrollViewer scrolls when the user moves a finger vertically first. Jeśli użytkownik przesunie poziom w poziomie, ruch jest traktowany jako zdarzenia myszy.If the user moves the horizontally first, the movement is treated as mouse events. Po ScrollViewer rozpoczęciu przewijania przewinięcie zostanie przesunięte w poziomie i w pionie.After the ScrollViewer begins to scroll, it will scroll horizontally and vertically.

VerticalOnly 2

ScrollViewerPrzewija tylko w pionie.The ScrollViewer scrolls vertically only.

Uwagi

ScrollViewerPrzewinięcie zostanie przeciągnięty, gdy użytkownik przeciągnie palca w kontrolce na urządzeniu dotykowym obsługującym funkcję Touch systemu Windows.The ScrollViewer will scroll when a user drags a finger on the control on a touch device that supports Windows Touch. PanningModeWłaściwość określa, czy ma być ScrollViewer przewijane w poziomie, pionowo czy jednocześnie.The PanningMode property specifies whether the ScrollViewer scroll horizontally, vertically, or both.

Dotyczy