DocumentPageView.StretchDirectionProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności StretchDirection.Identifies the StretchDirection dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ StretchDirectionProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty StretchDirectionProperty;
 staticval mutable StretchDirectionProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly StretchDirectionProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy

Zobacz też