TextBoxBase.OnPreviewKeyDown(KeyEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy występuje KeyDown.Called when the KeyDown occurs.

protected:
 override void OnPreviewKeyDown(System::Windows::Input::KeyEventArgs ^ e);
protected override void OnPreviewKeyDown (System.Windows.Input.KeyEventArgs e);
override this.OnPreviewKeyDown : System.Windows.Input.KeyEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPreviewKeyDown (e As KeyEventArgs)

Parametry

e
KeyEventArgs

Dane zdarzenia.The event data.

Dotyczy