TextBoxBase.PageDown Metoda

Definicja

Przewija zawartość formantu o jedną stronę w dół.Scrolls the contents of the control down by one page.

public:
 void PageDown();
public void PageDown ();
member this.PageDown : unit -> unit
Public Sub PageDown ()

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą metody PageDown przewinąć zawartość kontrolki TextBox.The following example demonstrates how to use the PageDown method to scroll the contents of a TextBox control.

private void pageDown(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    myTextBox.PageDown();
}
Private Sub pageDown(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
    myTextBox.PageDown()
End Sub

Dotyczy

Zobacz też